מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
בית ריט 1 רוגובין
המנופים 10, הרצליה
מידע כללי
בניין משרדים מרשים וחדשני בהיקף של כ 17000 מ"ר במיקום מעולה בלב איזור העסקים של הרצליה פיתוח. בבניין קומת קרקע מסחרית וחמש קומות משרדים. הבניין נהנה מעיצוב מרהיב שתוכנן על ידי ברעלי-לויצקי-כסיף, ממשרדי האדריכלות המובילים בישראל.
הבניין נבנה תחת סטנדרטים גבוהים מאוד: 
LEED GOLD - סטנדרט בינלאומי לבניה ירוקה, המוביל בעולם לבניינים ירוקים עתירי ביצועים. סביבת עבודה נינוחה ובריאה, במקביל לחסכון בהוצאות על צריכת אנרגיה, מים ותחזוקה שוטפת.
GREEN WORK - הבניין עומד בקריטריונים המחמירים בכל הקטגוריות: האתר וסביבתו, חיסכון במים, יעילות באנרגיה, חומרי בניה, איכות האוויר בפנים המבנה, תאורה טבעית, חדשנות והשתלבות באיזור.
GREEN GARDEN - גינה גדולה וירוקה, הממוקמת על גג מרכז העסקים ויוצרת מרחב השראה יוצא דופן.


שיעור אחזקת החברה בנכס: 50%
שוכרים עיקריים:
קבוצת מאיר, מיינדספייס, פלייטקה, סיירן, אר טו נט, פרוף פוינט
מיקום:
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)