עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

הצהרת נגישות

אנו בריט 1 פועלים רבות על מנת להנגיש את אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת
לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.


מהות אתר אינטרנט נגיש - אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש
באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות
טכנולוגיות מסייעות לנגישות
ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט - התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתאם לתקנה
35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( התשע"ג 2013 ,לתקן
הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות 0.2 WCAG לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו
במסמך התקן הישראלי.

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט - באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה
באמצעות הדפדפנים הבאים: כרום, פיירפוקס, אקספלורר, אופרה ותוכנות קוראות מסך.

תמונות - באתר מופיעות תמונות המשמשות כתמונות אוירה ולכן אין התייחסות אליהן בגלישת
מקלדת ואין להן טקסט חלופי, בנוסף בדף של כל נכס ישנן תמונות או הדמיות של הנכס, גם לתמונות
אילו אין התייחסות בגלישת מקלדת ואין להן טקסט חלופי היות ובדף הנכס יש הסבר טקסטואלי מפורט
על הנכס שמייתר את תאור התמונות.

דרכי התקשרות - במידה ומצאתם באתר האינטרנט שלנו מידע שאינו נגיש לרבות, מסמכים, טבלאות
מצגות וכו' ו/או במידה וברצונכם לקבל מידע ו/או עזרה, הנכם מוזמנים לפנות אל מרכז התמיכה
והשירות שלנו באמצעות טלפון: 7686700-03 ,פקס: 7686710-03 ,או בדוא"ל: tal@reit1.co.il

פרטי רכז נגישות - בכל שאלה בנושא הנגשת השירות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברתנו גב' טל רוזנברג
טלפון: 03-7686700, דוא"ל: tal@reit1.co.il

הסדרי הנגישות - משרדי החברה מותאמים לנגישות פיזית לפי חוק, לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכז
הנגישות כפי שמפורט לעיל

תאריך עדכון הצהרת הנגישות - הצהרת נגישות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 2019/11/14

הצהרת נגישות