מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
מגדל היובל - מגדל הממשלה
מנחם בגין 125, תל אביב
מידע כללי
מגדל היובל המכונה גם "קרית הממשלה" הוקם בשנת 2005 ובו מתרכזים משרדי הממשלה השונים.
המגדל מתנשא לגובה של 36 קומות בשטח של כ- 76,000 מ"ר ומציע סביבת עבודה אופטימלית הודות לנוף האורבני המשתקף מחלונותיו ולמיקומו המרכזי בצומת הרחובות קפלן ודרך מנחם בגין בת"א, סמוך לתחנת רכבת השלום ומחלף השלום.
כמו כן מתחם שרונה הצמוד מציע מגוון רחב של בתי קפה ומסעדות.
למגדל חניה תת קרקעית גדולה הנותנת פתרון לעובדים ולאורחים של המגדל ושל מתחם שרונה יחד.

שיעור האחזקה של החברה בנכס: 50%
שוכרים עיקריים:
משרד הפנים, משרד המשפטים , מנהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון, משרד הבריאות וכן משרדיהם של חברות הייטק ומקצועות חופשיים.
מיקום:
לפרטים נוספים על הנכס, גליה רביד טלפון: 050-7765557 דוא"ל galyap@afi-properties.com
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)