מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
טוליפמן 6 - בית רשתות
טוליפמן 6, ראשון לציון
מידע כללי
מבנה המשמש לאחסנה משרדים ומסחר , הממוקם באזור התעשייה הצפון מזרחי של ראשל"צ.
הבניין בן כ - 17,000 מ"ר, בנוי 3 קומות וקומת ביניים, בנוי בצורת ח'. במרכז רמפת עליה לכלי רכב ושטחי חניה במפלסי הקומות העליונות וכן מגרש חניה חיצוני הצמוד לבניין. במפלס קומת  הקרקע אזור פריקה וטעינה, קומת הקרקע בגובה 5.3 מטר
המבנה נהנה מנגישות נהדרת בשל קרבתו לצירי תחבורה ראשיים ( כביש ראשל"צ – בית דגן, כביש 4, 1) .

 
שוכרים עיקריים:
בנק לאומי, בית מסחר לתרופות – טלפארמה, CTV  מדיה, העין השלישית ועוד
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
290
משרד
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
כ-200
משרד
מיידי
מודולרי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
151
משרד
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מסחר
91
מסחר
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מסחר
202
מסחר
מיידי
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, ליזה שולשן טלפון: 054-4373888 דוא"ל: lizas@reit1.co.il
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)