עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

מתחם "תדביק"

פארק תעשיות משגב, תרדיון

שוכרים עיקריים:
קבוצת תדביק
מיקום: