עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

מתחם "תדביק" שדרות

אזור התעשיה, שדרות

שוכרים עיקריים:
קבוצת תדביק
מיקום: