מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
המלאכה, לוד
המלאכה 4,6, לוד
מידע כללי
שני מבני משרדים בכניסה לאזור התעשיה הצפוני בלוד הנמצאים בקרבה לצירי תחבורה ראשיים (כבישים 1,6,40) ולנתב"ג ונהנים מנגישות נהדרת.
לבניינים 2 מפלסי חניה תת קרקעיים וחניון נוסף עילי.  
שוכרים עיקריים:
החברה למתנ"סים, עמותת מעוז, עמותת עולים ביחד, חברות הייטק ועוד. 
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1,2
82-171
משרד
מיידי
המלאכה 6
בגדלים שונים
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
653
משרד
מיידי
המלאכה 6
יש אפשרות לחלוקה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
180
אולם תצוגה / משרד
מיידי
המלאכה 6
עם תקרה גבוהה, שימש כחדר כושר
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
4
528
משרד
מיידי
המלאכה 4
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
625
משרד
מיידי
המלאכה 4
יש אפשרות לחלוקה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
1865
משרד
אוגוסט 2019
המלאכה 4
יש אפשרות לקבל קומה שלמה בגודל של כ- 2,350 מ"ר או לחלק למספר נכסים.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
80
מחסן
מיידי
המלאכה 6
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, גלית פיינשטיין טלפון: 052-8444566 דוא"ל: galit@reit1.co.il
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)