עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

מתחם שרונה

תל אביב

מיקום:
לפרטים נוספים, מנכ"לית המתחם, גאלה בנסימון, טלפון: 054-5608206 דוא"ל: gala@saronatlv.co.il