עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

מגדל חשמונאים

חשמונאים 100, תל אביב

שוכרים עיקריים:
גליקמן נטלר סומסונוב חברה לפרסום, גינדי, ברליץ, חיפה כימיקלים דרום בע"מ.
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il