מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
מרכז מסחרי – שערי חדרה
יהודי פקיעין 1, חדרה
מידע כללי
מרכז שערי חדרה הינו מרכז קניות פתוח בשטח של כ - 12,000 מ"ר הממוקם בכניסה הדרומית לחדרה, במרכז מגוון עסקים והוא ממוקם על כביש 4 (כביש ת"א -חיפה הישן) בסמיכות לצירי תנועה מרכזיים ונגישות נוחה בתחבורה ציבורים וברכבת. המבקרים במתחם נהנים מחניון מסודר, נגיש וללא תשלום.
 
שוכרים עיקריים:
שופרסל, פלאפון, מקדונלד`ס, ארומה, פוקס. א.ל.מ , למטייל , 2 JUMP מרפאות, מכללות ועוד.
מיקום:
לפרטים נוספים על הנכס, מנהלת המתחם, סיגל בן יצחק, טלפון: 052-4337895 דוא"ל: sigalbi@rtlv1.co.il
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)