מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
G6 יוקנעם
התמר 2, יקנעם
מידע כללי
מרכז מסחרי בשטח כולל של כ - 16,000 מ"ר, הממוקם על ציר תנועה ראשי (כביש 70), בכניסה ליקנעם, בסמיכות ליציאה הצפונית של כביש 6
המרכז הבנוי כולל שתי קומות מסחר, קומת משרדים עליונה וחניון פתוח.  המרכז משמש את העוברים ושבים בדרך, את תושבי הסביבה ואת תעשיות ההייטק הסמוכות לאיזור.
 

שיעור האחזקה של החברה בנכס: 49%
שוכרים עיקריים:
בנק לאומי, מקדונלד'ס, ארומה, קסטרו, אליטל, מחסני השוק, מסעדת BBB, מרינדו – בשר מהגולן.
מיקום:
לפרטים נוספים על הנכס, מנהלת המתחם, ענת חיננזון, טלפון: 052-6177967 דוא"ל: anath@gazit-g.com
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)