בחרו שפה
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

תרדיון, משגב

פארק תעשיות משגב

שוכרים עיקריים:
תפרון, פלרם, רפאל
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il