עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

תרדיון, משגב

פארק תעשיות משגב

שוכרים עיקריים:
תפרון, פלרם, רפאל
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע/ביניים
6800
31/5/2020
כולל שטחי פריקה וטעינה, קומה עצמאית.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
6500
31/5/2020
מבנה עצמאי עם שטחי פריקה וטעינה ואפשרות חלוקה החל מ 3,500 מ"ר.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
3100
31/5/2020
כולל שטחי פריקה וטעינה, קומה עצמאית.
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il