מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
בית REIT1 הרצליה
ספיר 7, הרצליה
מידע כללי
מבנה משרדים מפואר הממוקם בסמוך למרכזי העסקים והבילוי באזור התעשייה. המבנה בעל 4 קומות משרדים מעל קומת מסחר ומאוכלס על ידי מספר מצומצם של חברות איכותיות מתחום ההייטק.
 
שוכרים עיקריים:
ישפאר, ברודקום, פלאש נטוורקס ועוד
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
190
משרד
7/2019
ברמת גימור גבוהה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
307
משרד
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
-
1663
משרד
7/2019
קומה עצמאית ברמת גימור גבוהה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
-
495
משרד
7/2019
 כולל open space ומספר חדרי עבודה ברמת גימור גבוהה
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)