REIT1 – ראשון לציון, בית רשתות

סוג: משרדים, מסחר ואחסנה
עיר: ראשון לציון
מבנה בשטח 17,000 מ"ר המשמש לאחסנה משרדים ומסחר , ממוקם באזור התעשייה המזרחי של ראשל"צ.

המבנה נהנה מנגישות נהדרת בשל קרבתו לצירי תחבורה ראשיים ( כביש 4, 1) .

שוכרים עיקריים:  בנק לאומי, טלפארמה מיוז בע"מ, העין השלישית.

 

קומה שטח במ"ר סוג הנכס מועד אכלוס  כללי
 קרקע 152 משרדים מיידי
167 משרדים מיידי
 279 מסחר מיידי