REIT1 – ירושלים קרתא

חניון קרתא ממוקם בקרבת העיר העתיקה, סמוך לשער יפו ומתחם ממילא.
החניון מכיל כ – 800 מקומות חניה לכלי רכב פרטיים ו- 35 מקומות חנייה לאוטובוסים ב- 4 מפלסים. משמש בעיקר את המבקרים בעיר העתיקה ובמתחם ממילא.