REIT1 – חדרה, מתחם אמניר

עיר: חדרה
מתחם אמניר בחדרה כולל  7000 מ"ר של מבני תעשייה ואחסנה  בשטח של כ- 28.5 דונם.

המתחם ממוקם בסמוך לצירי תחבורה ראשיים (כביש 4, 2 ו65 ) ונהנה מנגישות נוחה וקלה.

שוכר עיקרי : אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
שעור אחזקה של ריט במתחם :  95%