עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

האומנות 4 – א.ת. פולג

האומנות 4, א.ת פולג, נתניה

שוכרים עיקריים:
אלקטרה אנרגיה, מצמן את מירוץ, אוטוריטה לאבס
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il