עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

עתיר ידע כפר סבא

עתיר ידע 15, כפר סבא

שוכרים עיקריים:
אורעד מערכות, פנורמיק, מגלן טכנולוגיות
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
4
1042
משרד + שטחי מעבדה
מיידי
חלוקה לחדרים ושטחי מעבדות, אפשרות לפיצול השטח.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
כ - 3,200
משרד / מחסן
כ - 9 חודשים
גובה תקרה עם גישה לפריקה וטעינה
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il