מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות
גן יבנה friendly
המגינים 56, גן יבנה
מידע כללי
המרכז המסחרי בגן יבנה הינו המוביל והגדול ביישוב ומשמש במידה רבה  כליבו הפועם ואבן שואפת לתושביו .
המרכז תוכנן ונבנה על מנת לשרת את תושבי גן יבנה והאזור , אשר יכולים למצוא בו מענה לצרכיהם השוטפים בתחומי הקניות והבילוי וכן לבלות בו את שעות הפנאי.


שיעור האחזקה של החברה בנכס: 75%
 
 
שוכרים עיקריים:
יוחננוף, סופרפארם, פוקס, קסטרו, ארומה, לנדוור, מקדונלדס, סוויפט מכוני כושר וקופות חולים: כללית, מכבי ומאוחדת.
 
מיקום:
לפרטים נוספים על הנכס, מנהל המתחם, אוהד סיני, טלפון: 052-3964055 דוא"ל: ohad@rtlv1.co.il
משרדי החברה
רחוב הנחושת 6, רמת החייל
תל אביב, 6971070
טלפון: 03-7686700
פקס: 03-7686710
פרטים ליצירת קשר
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)