עברו לאנגלית
מחיר מניה
*בעיכוב של 20 דקות

בית הדר

אשדוד

שוכרים עיקריים:
 CRV המפעילה את המרכז הרפואי
מיקום: