אבירם בנאסולי, סמנכ"ל כספים

מר אבירם בנאסולי, רואה חשבון, בעל תואר ראשון במנהל עסקים, מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מחודש נובמבר 2018.

לפני כן, כיהן כחשב החברה במשך 5 שנים.