חברי הדירקטוריון

דרור גד – יו”ר הדירקטוריון

 

יצחק שריר – יו”ר דיסקונט שוקי הון

 

עופר ארדמן יו”ר אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי-טפחות

 

אהוד גת – מנהל קרן נדלן של בנק רוטשילד

 

דוד ברוך – מנכ”ל אקסלנס השקעות בע”מ לשעבר

 

אירית שלומי – דח”צ, סמנכ”ל בנק הבינלאומי הראשון לשעבר

 

אורי ברגמן, עו”ד – דח”צ