חברי הדירקטוריון

דרור גד – יו”ר הדירקטוריון

 

יצחק שריר – לשעבר יו”ר דיסקונט שוקי הון

 

עופר ארדמן – לשעבר יו”ר אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי-טפחות

 

אהוד גת – מנהל קרן נדלן של בנק רוטשילד

 

דוד ברוך – יו”ר ושותף בקרן ההשקעות “יסודות”, דירקטור בחברות ציבוריות, לשעבר מנכ”ל אקסלנס ובנק ירושלים


אירית שלומי –
דח”צ, עוסקת בייעוץ ודירקטורית בחברות, לשעבר סמנכ”ל בבנק הבינלאומי

 

אורי ברגמן, עו”ד – דח”צ